corpgovconf

_MG_6826

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου το 6ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης με θέμα: Ριζικές Αλλαγές στην Εταιρική Διακυβέρνηση και στη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, το οποίο διοργανώθηκε την Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017 στο ξενοδοχείο Hilton.

_MG_6680

O Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμος Αναστασόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου πλαισίου στόχευσης και λειτουργίας της επιχειρηματικότητας πέρα και πάνω από τις όποιες κυβερνητικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε «Είναι καιρός, πλέον, να γίνουν κάποιες διαπιστώσεις, οδυνηρές αλλά απαραίτητες, και να αναθεωρήσουμε τις πρακτικές μας και επειδή αυτές έχουν να κάνουν με την λειτουργία των επιχειρήσεων δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη ευκαιρία από τη σημερινή για να μιλήσουμε για την ανάγκη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου στόχευσης και λειτουργίας της επιχειρηματικότητας πέρα και πάνω από τις όποιες κυβερνητικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες». Στη συνέχεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στις τρείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο προς αυτή τη κατεύθυνση, πιο συγκεκριμένα:

  1. Εκστρατεία ενημέρωσης στις ΗΠΑ με την συνεργασία φορέων όπως το Χρηματιστήριο και το Enterprise Greece, και την συμμετοχή σημαντικών υγιών και επιτυχημένων εταιρειών που θα εκπροσωπούνται στο υψηλότερο επίπεδο και θα προβάλλουν την εικόνα του νέου τοπίου που διαμορφώνεται στην χώρα.
  2. Σύσταση Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, απαραίτητου παράγοντα για την αναβάθμιση της εικόνας της αξιοπιστίας της χώρας μας και σημαντικού οργάνου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
  3. Συμβολή στην αλλαγή νοοτροπίας που απαιτείται για τη δημιουργία ενός συνετού, υγιούς, ανταγωνιστικού και βιώσιμου μοντέλου για την ανάπτυξη και την ευημερία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης στην σύντομη ομιλία του τόνισε τη σπουδαιότητα του ρόλου των εισηγμένων εταιριών στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης οι οποίες μέσω των πρακτικών τους προσελκύουν περισσότερες επενδύσεις.

unit1.

_MG_6797

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου, με συντονιστές τον κ. Ανδρέα Σιάμισιη, Γενικό Διευθυντή Οικονομικών-Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και τον κ. Κωνσταντίνο Παπακωστόπουλο, Managing Partner, Δικηγορική Εταιρεία Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες και Πρόεδρο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του Επιμελητηρίου, συζητήθηκε ο ρόλος των μελών του Δ.Σ. στην ουσιαστική εφαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο κ. Χαράλαμπος Γκότσης, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφέρθηκε στην αξία της ουσιαστικής εφαρμογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και όχι απλά μιας τυπικής αναφοράς σε αυτή, μέσω της ετήσιας έκθεσης συμμόρφωσης, την ανάγκη για εποπτεία όλων των εμπλεκομένων μερών στην αγορά για να διασφαλιστεί η σωστή διακυβέρνηση σε όλη την αλυσίδα καθώς η αγορά επηρεάζεται από όλους τους συμμετέχοντες, είτε σαν επενδυτές είτε σαν εκδότες τίτλων και αξιών. Αναφέρθηκε στη διαδικασία μετάβασης από οικογενειακές επιχειρήσεις σε δημόσιες εισηγμένες εταιρίες και την ασυμβατότητα με το πλαίσιο που προκύπτει πολλές φορές στη λειτουργία τους ενώ έγινε και μνεία στην διαρκώς αυξανόμενη παρουσία internet based επενδυτικών προϊόντων, τα οποία δεν υπόκεινται σε αντίστοιχο έλεγχο και εποπτεία για τη προστασία των επενδυτών, λόγοι οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν τους ενδιαφερομένους επενδυτές προσεκτικούς στις συναλλαγές τους μέσα από τις πλατφόρμες αυτές. Τέλος, αναφέρθηκε στην εν εξελίξει διαδικασία αναθεώρησης του πλαισίου του Ν. 3016/2002 και τη συμμετοχή φορέων της αγοράς στο σχολιασμό και διαμόρφωση του πλαισίου αυτού.

Ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, εξειδίκευσε το θέμα με σχετικές αναφορές στις πρόσφατες εμπειρίες από τον τραπεζικό χώρο. Λόγω της διεθνοποίησης των αγορών και των πολλαπλών εναλλακτικών που έχουν οι επενδυτές, σημείωσε ότι εκτός από τα κριτήρια απόδοσης, σημαντικό κριτήριο είναι και η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς είναι το μόνο που τους παρέχει την απαραίτητη διαβεβαίωση και προστασία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ειδικά για τις τέσσερεις, συστημικές πλέον τράπεζες, οι κανόνες εποπτείας από το Ευρωπαϊκό σύστημα απαίτησαν μεγάλες προσαρμογές στην σύνθεση και λειτουργία του Δ.Σ. με τη Τράπεζα Πειραιώς να έχει ολοκληρώσει μια συνολική αλλαγή στη σύνθεση του συμβουλίου, τον καθορισμό πολλαπλών κατάλληλων οργανωτικών δομών και τη κατά το δυνατόν καταλληλότερη στελέχωσή τους.

Ο κ. Μάριος Τ. Κυριάκου, Senior Partner της KPMG Ελλάδος, αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και της σωστής ροής της πληροφορίας σε όλη την αλυσίδα των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο λειτουργίες που διενεργούνται από την ίδια την εταιρία, αλλά και αυτές που διενεργούνται από τρίτους συνεργάτες της εταιρίας, τομείς όπου πολλές φορές η επιλογή με βάση το κόστος μόνο, μπορεί να αποφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και την εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.  Επίσης, παρουσιάστηκε η ευθύνη των μελών του Δ.Σ. για προσαρμογή στην μεγάλη αλλαγή που συντελείται λόγω της τεράστιας αύξησης των διαθεσίμων δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησής τους ή τις συνθήκες αγοράς.  Αλλαγή που μεταφέρει την ευθύνη για την αξιοποίηση της πληροφορίας στις αποφάσεις καθώς και ευθύνη για την εφαρμογή των νέων κανονιστικών πλαισίων για τη διαχείριση και προστασία πληροφοριών.

Συνοψίζοντας τις παρουσιάσεις, ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης σημείωσε την ανάγκη για ουσιαστική εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.  Πρέπει να αποτελεί ένα πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης και ένα από τα κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων σε καθημερινή βάση, τη διαχείριση κινδύνων, την αποφυγή ή διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων μερών (stakeholders), την οργάνωση και στελέχωση της εταιρίας και τελικά την πετυχημένη και διαχρονική λειτουργία της επιχείρησης.  Βασικός φορέας της σωστής εφαρμογής των αρχών αυτών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε εταιρίας, η διαδικασία μέσα από την οποία επιλέγεται, ο τρόπος που λειτουργεί και φυσικά ο τρόπος με τον οποίο αμείβεται.

unit2.

_MG_7162

Τη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου συντόνισαν ο κ. Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και ο κ. Παναγιώτης Σταϊκούρας, Αναπλ. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ο κ. Ιωάννης Δρυλλεράκης, Managing Senior Partner, Δικηγορική Εταιρεία Δρυλλεράκης & Συνεργάτες, αναφέρθηκε στην ευθύνη των Διοικούντων την Ανώνυμη Εταιρεία και στη διάκριση μεταξύ των διαφόρων μορφών ευθύνης: έναντι της εταιρείας (συμβατική), ποινική, εκ του νόμου (φόροι), συλλογική, ατομική, προσωπική και αλληλέγγυα. Επίσης αναλύθηκαν οι προϋποθέσεις γέννησης της σχετικής ευθύνης (π.χ. τα ανατεθειμένα καθήκοντα, η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.). Ως προς την ευθύνη των μελών του Δ.Σ. κατά τον κ.ν. 2190/1920, αναλύθηκαν οι έννοιες του νόμου: ευθύνη «δια παν πταίσμα» (άρθρο 22α παρ. 1), απαλλαγή από ευθύνη «αν το μέλος του Δ.Σ. αποδείξει ότι κατέβαλλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία» (άρθρο 22α παρ. 2), απαλλαγή από ευθύνη «προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση». Ιδιαίτερη αναφορά έγινε τόσο στην οικονομική, όσο και στην ποινική διάσταση της ευθύνης των διοικούντων από τη μη καταβολή ή αποφυγή καταβολής φόρων ή τη μη απόδοση (παρακρατούμενων) φόρων και τη φοροδιαφυγή. Αναλύθηκαν οι σχετικοί όροι και έννοιες που απαντώνται στους οικείους νόμους, καθώς και οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο κ. Ιωάννης Ρόκας, Senior Partner, Rokas Law Firm, μετά από μια περιεκτική εισαγωγική αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα,  ανέπτυξε την ευθύνη των μελών του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρίας κατά το άρθρο 22α κ.ν. 2190/1920 δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κριτική αξιολόγηση του κριτηρίου της αντικειμενικής αμέλειας («επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία»). Στη συνέχεια, ο κ. Ρόκας ανέλυσε τη λειτουργία του «κανόνα της επιχειρηματικής κρίσης» (Business Judgment Rule) και τη σημασία που αυτός έχει ως «ασφαλής λιμένας» (safe harbor) όσον αφορά στην ευθύνη των διοικούντων των ΑΕ. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Ρόκας συζήτησε τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 4449/2017 (άρθρο 44) στη σύνθεση, στη λειτουργία,  στις αρμοδιότητες και στην εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου των εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εταιριών.

Ο κ. Γεώργιος Τριβυζάς, Principal, Enterprise Risks Services, Deloitte,  ανέπτυξε τη σύνθεση, το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων στα πιστωτικά ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τριβυζάς συστηματοποίησε και συζήτησε τόσο τις ρυθμίσεις του ν. 4261/2014 όσο και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της Επιτροπής Βασιλείας αναφορικά με την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων καταδεικνύοντας το διαρκώς αυξανόμενο ρυθμιστικό ενδιαφέρον για την εν λόγω Επιτροπή. Ο κ. Τριβυζάς κατέληξε επισημαίνοντας τα προβλήματα που στην πράξη αντιμετωπίζουν, αφενός, τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της οργάνωσης της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, και αφετέρου,  η ίδια ως άνω Επιτροπή κατά τη λειτουργία της, μεταξύ των οποίων και τα εξής: δυσκολίες στελέχωσης της Επιτροπής Διαχείριση Κινδύνων· ζητήματα διάκρισης/επικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ του Δ.Σ. και της Επιτροπής· δυσκολίες στην εποπτεία τόσο της αποτελεσματικής διάχυσης της κουλτούρας κινδύνου (risk culture) εντός του οργανισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων όσο και ενσωμάτωσής της στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων· προβλήματα που αφορούν στην παροχή των αναγκαίων πληροφοριών προς την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και την επεξεργασία τους.

unit3.

_MG_7279

Την ενότητα συντόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος.

Η προσαρμογή της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη Νέα Ψηφιακή εποχή αποτέλεσε αντικείμενο παρουσιάσεων που έκαναν η κα Μαρίζα Μέλλιου, Head of Internal Audit, ΟΠΑΠ και ο κ. Ανδρέας Ξηρόκωστας, Country Manager, SAP Hellas.

Τονίστηκε η  ανάγκη για τα Διοικητικά Συμβούλια να είναι ενήμερα για τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και η υποστήριξη που μπορεί να τους προσφέρει ιδίως στους τομείς της λήψης αποφάσεων και του εσωτερικού ελέγχου.

unit4.

_MG_7427

Την ενότητα συντόνισαν ο κ. Γιάγκος Χαραλάμπους, Technical Consultant, UHY Axon Certified Auditors και η κα Κρίστη Κοζομπόλη, Δικηγόρος.

Ο κ. Δημήτρης Βάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)  παρουσίασε την αλληλουχία στη Διοίκηση μιας επιχείρησης καθώς “Εταιρική Διακυβέρνηση” σημαίνει χρηστή Διοίκηση, η οποία διαχρονικά δημιουργεί κοινωνική και οικονομική αξία στην Εταιρεία. Η αξία επιτυγχάνεται με την εμπιστοσύνη και έχει ως  συνεπακόλουθο τη διεύρυνση φήμης και πελατείας. Η φήμη και πελατεία αντίστοιχα τυγχάνουν διαχειρίσιμες μέσω της εταιρικής επικοινωνίας και άρα η σωστά οργανωμένη διαφανής εταιρική επικοινωνία είναι αναπόσπαστο μέλος της εταιρικής διακυβέρνησης. Πρέπει συνεπώς να υπάρξει μια σχέση «ολιστική» μεταξύ ατόμων και πράξεων ώστε η εταιρική επικοινωνία νά έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Ο κ. Γιώργος Σαμοθράκης, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, Λογιστών (ΣΟΕΛ),  διευκρίνησε οτι υπό στενή έννοια η Ε.Δ. περιλαμβάνει μόνο την εποπτεία και καθοδήγηση των οργάνων  της εταιρείας  αλλά  στην ουσία περιλαμβάνει και την επικοινωνία με  παράγοντες της επιχείρησης (πελάτες, προμηθευτές, δημ. φορείς, επενδυτές,  κοινωνία). Η επικοινωνία προς τα έξω πρέπει να προβάλει με συνέπεια και σαφήνεια τις αξίες της επιχείρησης και αυτό να γίνεται ομοιόμορφα από όλα τα τμήματα της εταιρίας. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης της Εταιρικής Διακυβέρνησης και η σχετική επικοινωνία έχει σημαντικό και αμφίδρομο ρόλο. Χρειάζονται υπευθυνότητα, λογοδοσία και διαφάνεια και κυρίως αλλαγή της νοοτροπίας και κουλτούρας των Διοικήσεων των επιχειρήσεων. Τέλος, περιέγραψε την περίπτωση της Ισπανίας όπου η έμφαση στην επικοινωνία της Εταιρικής Διακυβέρνησης και η προβολή των εταιριών είχαν θεαματικά αποτέλεσματα επειδή την ευθύνη ανέλαβαν να την υλοποιήσουν επιτυχημένα ανώτατα διοικητικά στελέχη (managers).

O κ. Ανδρέας Κουτούπης, Director, Mazars Greece, επισήμανε τη διαφορά μεταξύ Κώδικα (εν προκειμένω εταιρικής διακυβέρνησης) και Νόμου. Περιέγραψε την υφιστάμενη κατάσταση  που περιλαμβάνει πολλή συμμόρφωση (comply) και λίγη εξήγηση  (explain), διατύπωσε την διαπίστωση οτι στην ουσία συντάσσονται κώδικες Ε.Δ. «στα μέτρα» των ενδιαφερομένων που δυστυχώς στην πραγματικότητα δεν ελέγχονται ως προς τις βέλτιστες πρακτικές τους, ούτε γνωστοποιούνται στον επενδυτή. Τόνισε την ανάγκη αλλαγής με σκοπό την αποκατάσταση της διαφάνειας, την συνεκτική και συνεπή επικοινωνία που θα δημιουργήσει «αξία» στην επιχείρηση.

Ο κ. Παναγιώτης Χριστόπουλος, Partner, Operational Advisory, Grant Thornton, παρουσίασε το integrated reporting και ελληνικά «ολοκληρωμένες αναφορές» ως εργαλείο που υπάρχει για να καλύψει την ανάγκη επικοινωνίας της επιχείρησης και έχει στόχο την πληρότητα της πληροφόρησης, τη διαφάνεια για όλα τα σημαντικά θέματα και την προβολή των λειτουργιών και διαδικασιών που δημιουργούν την αξια της εταιρείας. Η υποχρέωση για integrated reporting θα τεθεί σε ισχύ μετά το 2018 αλλά ήδη εφαρμόζεται προαιρετικά από μεγάλες οντότητες.

unit5.

_MG_7625

Την πέμπτη ενότητα του συνεδρίου συντόνισαν η κα Μαρία Θεοδουλίδου, Οικονομική Διευθύντρια Προγραμματισμού και Ελέγχου Ομίλου FOURLIS και ο κ. Βασίλης Μονογυός, Senior Manager στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου EUROBANK.

Βασικός άξονας των παρουσιάσεων ήταν το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των εταιρειών που ισχύει και στην Ελλάδα και επιφέρει μία σειρά από αλλαγές για όλες τις εταιρείες και κυρίως για τις εταιρείες δημόσιου ενδιαφέροντος.

Ο κ. Γεώργιος Βενιέρης, Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), παρουσίασε τις γενικές αρχές τόσο του Ν.4449/2017 όσο και του Κανονισμού 537/2014 της ΕΕ και αναφέρθηκε ειδικότερα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017 και στις αλλαγές που επιφέρει στην εποπτεία και αξιολόγηση των Επιτροπών Ελέγχου.

Η κα Βέρρα Μαρμαλίδου, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας και Board Member ECIIA, αναφέρθηκε στο πως επηρεάζεται ο εσωτερικός έλεγχος από τη νέα νομοθεσία αναλύοντας παράλληλα το 3 lines of defense model του IIΑ.

Ο κ. Μάριος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της PWC, αναφέρθηκε στις διατάξεις του Ν.4449/2017 που αφορούν το διορισμό των ελεγκτικών γραφείων και τη μέγιστη διάρκεια ανάθεσης και επεξήγησε πως καθορίζονται οι επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα ελεγκτικά γραφεία και ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αμοιβών για την παροχή των μη ελεγκτικών υπηρεσιών.

Ο κ. Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Partner Assurance Services της ΕΥ, αναφέρθηκε στις διατάξεις του Ν.4449/2017 που αφορούν τη σύνθεση, το διορισμό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των μελών της και την ποιότητα των ελέγχων ενώ επίσης, παρουσίασε τι αλλάζει στο περιεχόμενο και την κατάρτιση της Έκθεσης Ελέγχου.

PHASA_800x50_1

Πληροφορίες:

Δάφνη Κωνσταντινίδου |Τηλ.  210 699.3559, εσωτ. 17 |E-mail: d.constantinidou@amcham.gr

 Χορηγοί

corpgovspons

 

  • May 25, 2017
    2:00 pm - 7:30 pm

Event Location

Venue:  

Venue Phone: 210 7281000

Address:
Βασιλίσσης Σοφίας 46, Athens, ATT, GR, 11528